undefined

Informatie voor verwijzers

undefined

WellMinded heeft een uitgebreid aanbod voor bedrijven en particulieren op het gebied van ontwikkeling. Dit doen we vanuit een holistisch perspectief waarbij we op een lichamelijke(fysiek), psychologische (persoonlijke), emotionele, sociale en spirituele manier kijken naar de mens. Deze onderdelen zijn allen belangrijk omdat deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. We bieden ondersteuning aan mensen die iets meer nodig hebben, maar waarvan de behandeling niet perse door de tweedelijnszorg opgepakt hoeft te worden. Wij bieden complementaire anderhalvelijnszorg waarmee we lange en onnodige wachttijden voor mensen voorkomen.

Wat is anderhalvelijnszorg?


Anderhalvelijnszorg zit, zoals het al klinkt, tussen de eerstelijnszorg en tweedelijnszorg in en focust zich op een nauwe samenwerking tussen bijvoorbeeld de huisarts en specialisten. Het gaat hierbij dus om een verplaatsing van zorg van met name het ziekenhuis naar eerstelijns zorgverleners. Op deze manier wordt specialistische zorg laagdrempeliger en de wachttijden voor zorg korter.

 


Wie is onze klant?

Vanuit WellMinded B.V. bieden we complementaire zorg. De mensen zijn in principe medisch stabiel, maar ervaren nog persoonlijke problemen die hen belemmeren in het dagelijks leven waaraan zij willen werken. Deze problemen zijn bijvoorbeeld tijdens de gesprekken met een huisarts of praktijkondersteuner (poh) naar voren gekomen. Ook de vragenlijsten (NCSI) die afgenomen worden halen bepaalde problemen naar boven, waarbij na een gesprek over het resultaat bij de poh-s een mooie doorverwijzing kan plaatsvinden. Door onze inzet voorkomen we onnodige verwijzingen van eerstelijnszorg naar tweedelijnszorg. Ook kunnen mensen van de tweedelijnszorg zo makkelijker worden terugverwezen. Zo geven we antwoord op de maatschappelijke vraag om de grote druk op de zorg terug te dringen en kunnen we mensen met een zorgvraag sneller helpen.


Voor onderstaande klachten kun je naar WellMinded doorverwijzen:

 • Burn-out/bore-out
 • Stress gerelateerde klachten
 • Slaapproblemen
 • Hoge bloeddruk
 • Somatische klachten
 • Angst- en paniekstoornis
 • Astma/ COPD
 • Trauma gerelateerde klachten
 • Systemische klachten -> wat wordt hiermee bedoeld? Systeemziekten of?
 • Zelfdestructief gedrag
 • Negatief zelfbeeld
 • Loopbaanproblemen


Kostenvergoeding

Onze zorg wordt niet vergoed vanuit de verzekering. Onze klanten kunnen wel de kosten opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting en soms (gedeeltelijk) de kosten terug krijgen. In dit geval hebben onze klanten een verwijsbrief van de huisarts nodig waarin wordt doorverwezen op grond van ‘psychisch lijden’.

Meer hierover is te vinden onder het kopje individuele therapie.

Contact ons!

WellMinded B.V. verbind daar waar het nodig is.