undefined

Procesbegeleiding

undefined

In iedere organisatie moet er soms worden stil gestaan om te kijken wat er al staat en wat er beter kan. Soms is het echter moeilijk om binnen de bubbel van de organisatie, en ieder met eigen belangen, er samen uit te komen of verder te komen.

Daarom is het, om een proces soepel te laten verlopen of nog beter te maken, soms goed om een buitenstaander te hebben die meekijkt. En dan het liefst natuurlijk een onafhankelijke en ervaren buitenstaander.  Dit draagt bij dat processen worden gewaarborgd of worden verbeterd, de doelstellingen van de organisatie kunnen worden behaald en de organisatie kan blijven ontwikkelen en groeien. Allemaal in een omgeving van goede communicatie, vertrouwen en samenwerking.Waarom een procesbegeleider?

  • Een ervaren procesbegeleider kan bestaande processen bewaken, bemiddelen of ingrijpen.
  • Een procesbegeleider kan objectief meekijken en adviseren waar het proces geoptimaliseerd of nog meer gestructureerd kan worden.
  • Een procesbegeleider kan zonder oordeel luisteren naar alle belangen en motieven van de betrokkenen en op basis hiervan richting geven aan het proces.
  • Een procesbegeleider kan vanuit zijn onafhankelijke positie waarborgen dat iedereen wordt gehoord.
  • Een procesbegeleider zorgt voor een omgeving waarbij iedereen zich veilig voelt en respectvol met elkaar wordt omgegaan.
Contact ons
undefined

Contact ons!

WellMinded B.V. verbind daar waar het nodig is.