undefined

Intervisie

undefined

Een manier om de kwaliteit van werk én de ontwikkeling van medewerkers te bevorderen is het bieden van intervisie. Tijdens intervisie kunnen medewerkers samen stil staan bij situaties, vragen en problemen uit het dagelijkse werk werkomgeving en hier samen van leren.

Wij begeleiden deze intervisiemomenten op een veilige en laagdrempelige manier, en weten zo het échte gesprek te faciliteren. Deze voorwaarden zorgen ervoor dat de medewerker meer over zichzelf en diens perspectief leert in verhouding tot de context.

Veilige leeromgeving

Om samen te kunnen leren en reflecteren is een veilige omgeving belangrijk. Dit doen we door van te voren samen omgangsregels af te spreken en eerst even samen te ‘landen’. Vervolgens stemmen we samen af hoe we de intervisie op een veilige en waardevolle manier in willen vullen. Door onze ervaring met verschillende werkvormen en de mogelijkheid om diverse materialen in te zetten, is een intervisie aan te sluiten op iedere vraag. Dit gebeurt altijd vanuit een veilige basis, maar wel op een prikkelende manier om een breder perspectief te ontwikkelen.

Contact ons
undefined

Contact ons!

WellMinded B.V. verbind daar waar het nodig is.