undefined

Individuele trajecten voor medewerkers

undefined

Het komt bij alle bedrijven wel eens voor dat een medewerker (tijdelijk) minder inzetbaar is. Of dit nu gaat om een fysieke aandoeding of psychosociale klachten: het kan de beste overkomen. Volgens onderzoek zorgt een psychische klacht vaak tot meer verzuim van medewerkers bij organisaties. Als organisatie wil je (langdurig) verzuim natuurlijk het liefst voorkomen of zoveel mogelijk beperken. WellMinded kijkt met individuele trajecten graag met je mee om je medewerkers, en daarmee je organisatie, zo goed mogelijk te ondersteunen.

Psychologische aandoeningen en ziekteverzuim


Ruim 4 op de 10 mensen heeft ooit een psychische aandoening gehad. Daarvan is zelfs bij 1 op de 5 mensen sprake van een stoornis. Stemmings-, angst-, en middelenstoornissen komen hierbij het meeste voor. Met name bij vrouwen (het merendeel van de medewerkers binnen het maatschappelijk domein) is er sprake van een stemmings- of angststoornis, terwijl er bij mannen juist vaker een middelenstoornis wordt waargenomen. Medewerkers die te maken hebben met een psychische aandoening verzuimen in totaal gemiddeld 36 dagen per jaar volgens onderzoek van het Trimbos-instituut. Onder werkenden met een stemmingsstoornis is dit bijna het dubbele: zij verzuimen in totaal 57 dagen per jaar. Onder de mensen met een middelenstoornis is het verzuim het laagst. Dit verzuim wil je als bedrijf natuurlijk het liefst verlagen én zorgen dat je medewerkers zich goed genoeg voelen om te kunnen en willen werken.Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is te bereiken door preventief te handelen. Hierbij is zorg voor de medewerker essentieel en noodzakelijk. Vaak kan met een kleine interventies gericht op bijvoorbeeld leefstijl, vitaliteit, talentontwikkeling en zelfzorg al heel veel worden bereikt om zelf weer verder te kunnen. Hiermee wordt (langdurig) verzuim vaak voorkomen. Op deze manier hoeft er niet opgeschaald te worden naar een zwaardere vorm van zorg met een wachtlijst. Zo blijft de medewerker zoveel mogelijk inzetbaar én wordt het verzuim verlaagd.

Contact ons
undefined

Contact ons!

WellMinded B.V. verbind daar waar het nodig is.